Poradna: Získání zaplacené daně z brigády zpět

štítky Daně Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Tomáš: Stále studuji na VŠ. Přes léto jsem měl několik brigád na dohodu o provedení práce. U jednoho zaměstnavatele jsem měl hrubou odměnu 19000 Kč a u druhého zaměstnavatele 10000 Kč. Z druhé odměny mi byla vždy odvedena daň z příjmu ve výši 1500 Kč. Údajně můžu získat tuto zaplacenou daň z příjmu zpátky. Jak mám postupovat?

V daňovém přiznání za rok 2023 uplatníte slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč a slevu na studenta ve výši 4020 Kč. Obě slevy uplatníte v plném rozsahu, bez ohledu na počet měsíců, které jste během roku 2023 pracoval. Z důvodu nároku na tyto dvě daňové slevy je Vaše roční daňová povinnost nulová až do daňového základu 232400 Kč a případně zaplacená daň z příjmu během roku 2023 bude Vašim ročním daňovým přeplatkem. Pro účely daňového přeplatku se hodnotí i zaplacená srážková daň z dohody o provedení práce.

Vratka srážkové daně

Pokud jste měl během roku 2023 pouze zdanitelné příjmy plynoucí z brigád na dohodu o provedení práce, tak je dle formulace dotazu Váš roční daňový základ do výše uvedené částky a zaplacenou daň během roku obdržíte po podaném daňovém přiznání zpět. A to včetně srážkové daně z dohody o provedení práce.

Proč se platila srážková daň?

Předpokládám, že u zaměstnavatele s hrubou měsíční odměnou 19000 Kč jste podepsal prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatňoval měsíční slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč a měsíční slevu na studenta ve výši 335 Kč a neplatil tak nic na dani z příjmu. U druhého zaměstnavatele jste prohlášení k dani již podepsat nemohl, a protože byla hrubá měsíční odměna 10000 Kč, tak se z ní odvedla 15% srážková daň. Např. za čtyři měsíce jste takhle mohl zaplatit na dani z příjmu 6000 Kč.

Potvrzení od obou zaměstnavatelů

Zaplacenou srážkovou daň z dohody o provedení práce lze získat zpět pouze na základě podaného daňového přiznání. Jestliže máte pouze příjmy ze závislé činnosti, tak můžete vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Jako přílohu však budete muset doložit i potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí