Smlouva o prodeji

Realitní slovník

Kupní smlouva je dokument, který kupující i prodávající podepisují za účelem oficiální závaznosti nabídky. Prodejní smlouva obsahuje příslušné výrazy, jako jsou náklady na dům, výše zálohy, veškeré nabízené úlevy, příslušné čekací doby a další důležité podmínky. Kupující obvykle nechávají kupní smlouvu vyhodnotit svým právním zástupcem, aby určil, zda je pro ochranu kupujícího nutné vložit jiný jazyk. Prodejní smlouvy jsou často před oficiálním datem uzavření několikrát revidovány, protože kupující a prodávající mohli slevit z určitých položek, jako jsou opravy, které mají být provedeny v domě, nebo výše nákladů na uzavření, které zaplatí prodávající. Prodejní smlouva je důležitou součástí nákupu domů a obě strany si ji obvykle před podpisem důkladně prostudují.

Aktuální téma
Nezaměstnanost a důchod Kdy náleží podpora v nezaměstnanosti Evidence na ÚP jako náhradní doba pojištěníEvidence na ÚP před odchodem do důchoduNezaměstnaný starobní důchodcePředdůchodce a podpora v nezaměstnanostiVdova a podpora v nezaměstnanosti

Další témata

Důchodové výchovné Důchodový příspěvek na dítě Výchovné sníží důchodové rozdílyZvýšení důchodu o 500 Kč na každé dítěVýchovné zvýší pouze starobní důchodyKdo obdrží výchovné k důchodu automaticky? Budoucí důchodci a výchovné
Co vědět o předdůchodu Předdůchod a státní starobní důchod Státní podpora doplňkového penzijního spořeníZdravotní pojištění a předdůchodPředdůchod a předčasný důchodPředdůchod nesnižuje osobní vyměřovací základPředdůchodce může pracovat
Nové daňové zálohy Kdy platí OSVČ zálohy na dani a pojistném Odevzdání přehledů a nové zálohyPodnikající zaměstnanci a zálohy na pojistnémMinimální zálohy po odevzdání přehleduZálohy OSVČ na dani z příjmu fyzických osobPodnikání při zaměstnání a záloha na DPFO
Daňové formuláře Daňové přiznání a daňové přílohy Dvoustránkové a čtyřstránkové daňové přiznáníPříloha číslo jedna daňového přiznáníKdo potřebuje potvrzení o zdanitelných příjmech? Ostatní daňová potvrzení Kdy vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání?

Praktické

Populární na Dům financí

CMP