Bankovní slovník

A

Account Balance viz Zůstatek na účtu

Accounting entry – active item viz Účetní položka – aktivní

Accounting entry – passive item viz Účetní položka – pasivní

Account Statement viz Výpis z účtu

Amortizační plán viz Splátkový kalendář

Amortization schedule viz Splátkový kalendář

Annual Percentage Rate of Charge viz RPSN

APRC viz RPSN

ATM viz Bankomat

Authorized Debit viz Kontokorent

Automatic Teller Machine viz Bankomat

Available Balance viz Disponibilní zůstatek

B

Balance viz Zůstatek na účtu

Bank Account viz Bankovní účet

Bank Connection viz Bankovní spojení

Bank Identifier Code viz BIC

Bankomat (ATM, Automatic Teller Machine)

Bankovní převod (Bank Transfer)

Bankovní rezervy

Bankovní spojení (Bank Connection)

Bankovní účet (Bank Account)

Bank Transfer viz Bankovní převod

Bezhotovostní operace (Cashless Transfer, Noncash Transfer, Wire Transfer)

Běžný účet (Current Account)

BIC (Bank Identifier Code)

Bill of Exchange viz Směnka cizí / Směnka vlastní

Blokace karty (Stoplistace karty, Stoplisting)

Bonita (Creditworthiness, Úvěrová schopnost)

C

Card Companies Association viz Karetní asociace

Cash viz Hotovost

Cashless Transfer viz Bezhotovostní operace

Cestovní šek (Traveller’s Cheque)

Collection viz Inkasní způsob placení

Collection Order viz Platební příkaz k inkasu

CR (Credit, Kredit)

Credit viz CR

Credit Balance viz Kreditní zůstatek

Credit Card viz Kreditní karta

Creditworthiness viz Bonita

Current Account viz Běžný účet

D

Debet viz DR

Debetní karta (Debit Card)

Debetní zůstatek (Debit Balance)

Debit viz DR

Debit Balance viz Debetní zůstatek

Debit Card viz Debetní karta

Deposit viz Vklad

Deposit Account viz Vkladový účet

Depozitní směnka

Depozitní účet viz Vkladový účet

Depozitum viz Vkladový účet

Direct Banking viz Přímé bankovnictví

Direct Debit viz Svolení k inkasu

Disponibilní zůstatek (Available Balance)

DR (Debet, Debit, DT)

DT viz DR

Due Date viz Splatnost

E

Electronic Banking viz Přímé bankovnictví

Elektronické bankovnictví viz Přímé bankovnictví

Embosovaná platební karta (Embossed Payment Card)

Embossed Payment Card viz Embosovaná platební karta

Escrow Account viz Vázaný účet

EURIBOR

F

Fixace viz Fixační období

Fixační období (Fixace, Fixed Period)

Fixed Interest Rate viz Fixní úroková sazba

Fixed Period viz Fixační období

Fixní úroková sazba (Fixed Interest Rate, Pevná úroková sazba)

Floating Interest Rate viz Pohyblivá úroková sazba

Fyzické peníze viz Hotovost

G

GSM Banking viz Mobilní bankovnictví

H

Home Banking

Hotovost (Cash, Fyzické peníze)

Hypoteční úvěr (Hypotéka, Mortgage Credit)

Hypotéka viz Hypoteční úvěr

C

Cheque viz Šek

I

IBAN (International Bank Account Number)

Identifikační číslo banky

Inkasní způsob placení (Collection, Inkaso)

Inkaso viz Inkasní způsob placení

Interest Rate viz Úroková sazba

International Bank Account Number viz IBAN

Internet Banking viz Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví (Internet Banking)

K

Karetní asociace (Card Companies Association)

Komerční banka

Komerční půjčka

Kontokorent (Authorized Debit, Kontokorentní účet, Kontokorentní úvěr, Overdraft, Povolený debet)

Kontokorentní účet viz Kontokorent

Kontokorentní úvěr viz Kontokorent

Kredit viz CR

Kreditní karta (Credit Card)

Kreditní zůstatek (Credit Balance)

L

LIBOR

M

Maturita viz Splatnost

Maturity viz Splatnost

Mobilní bankovnictví (GSM Banking)

Mortgage Credit viz Hypoteční úvěr

N

Noncash Transfer viz Bezhotovostní operace

O

Overdraft viz Kontokorent

P

p.a. (per annum)

Payment Card viz Platební karta

Payment Order viz Platební příkaz k úhradě

per annum viz p.a.

Personal Identification Number viz PIN

Pevná úroková sazba viz Fixní úroková sazba

Phone Banking viz Telefonní bankovnictví

PIN (Personal Identification Number)

Platební karta (Payment Card)

Platební příkaz k inkasu (Collection Order, Příkaz k provedení inkasa)

Platební příkaz k úhradě (Payment Order, Příkaz k převodu)

Pohyblivá úroková sazba (Floating Interest Rate)

Povolený debet viz Kontokorent

Promissory Note viz Směnka cizí / Směnka vlastní

Příkaz k provedení inkasa viz Platební příkaz k inkasu

Příkaz k převodu viz Platební příkaz k úhradě

Přímé bankovnictví (Direct Banking, Electronic Banking, Elektronické bankovnictví)

R

Reposazba

Revolving

Roční procentní sazba nákladů viz RPSN

RPSN (Annual Percentage Rate of Charge, APRC, Roční procentní sazba nákladů)

S

Směnka cizí / Směnka vlastní (Bill of Exchange, Promissory Note)

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication viz SWIFT

Solventnost

Splátkový kalendář (Amortizační plán, Amortization schedule)

Splatnost (Due Date, Maturita, Maturity)

Standing Payment Order viz Trvalý platební příkaz k úhradě/k inkasu

Statement of Acccount viz Výpis z účtu

Stoplistace karty viz Blokace karty

Stoplisting viz Blokace karty

Svolení k inkasu (Direct Debit, Zmocnění k inkasu)

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

Š

Šek (Cheque)

T

Telefonní bankovnictví (Phone Banking)

Termínovaný účet viz Vkladový účet

Traveller’s Cheque viz Cestovní šek

Trvalý platební příkaz k úhradě/k inkasu (Standing Payment Order)

Ú

Účetní položka – aktivní (Accounting entry – active item)

Účetní položka – pasivní (Accounting entry – passive item)

Úrokovací doba

Úrokovací období

Úroková sazba (Interest Rate)

Úvěrová schopnost viz Bonita

V

Vázaný účet (Escrow Account)

Vklad (Deposit)

Vkladový účet (Deposit Account, Depozitní účet, Depozitum, Termínovaný účet)

Výpis z účtu (Account Statement, Statement of Acccount)

W

Wire Transfer viz Bezhotovostní operace

Z

Zmocnění k inkasu viz Svolení k inkasu

Zůstatek na účtu (Account Balance, Balance)

Praktické

Populární na Dům financí