Články, které napsal
Petr Gola (strana 2)

přečtete do minuty

Z obdrženého daru je nutné v některých případech zaplatit daň z příjmu fyzických osob. Sociálnímu a zdravotnímu pojištění dary nepodléhají. Kdy je zapotřebí bezúplatný příjem zdanit?

Spoření čtení na 2 minuty

Stát podporuje vlastní spoření na důchod v doplňkovém penzijním spoření a penzijním připojištěním, a to formou státního příspěvku, možností daňového odpočtu a daňového osvobození pro příspěvky zaměstnavatele.

čtení na 2 minuty

Univerzální recept, jak se finančně zajistit na penzi není, záleží vždy na finančních možnostech, sklonu k riziku a vlastním životním představám.

Penze čtení na 2 minuty

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí.

Reklama

Penze čtení na 2 minuty

Zvýšení státního důchodu vlivem valorizace bude od ledna příštího roku u průměrného důchodu 900 Kč, přesto v budoucnu bude muset reálná hodnota státního důchodu klesat.

Zaměstnání čtení na 2 minuty

V posledních letech průměrná mzda v Česku stoupala nominálně i reálně, zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu mají tedy vyšší životní úroveň než minulosti. Pro každého zaměstnance je velmi důležité, aby jeho čistá mzda rostla rychleji než inflace.

Pojištění čtení na 2 minuty

Nemocenské dávky závisí na dosahované hrubé mzdě. Čím vyšší hrubá mzda, tím vyšší nemocenské dávky. Na jak vysoké dávky má nárok zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu?

Pojištění čtení na 3 minuty

Dlouhodobé zdravotní problémy přináší i finanční starosti. Již při průměrném příjmu je finanční propad značný. Případné přiznání invalidního důchodu prvního stupně řeší totiž situaci jenom částečně, neboť invalidní důchod prvního stupně zpravidla nedosahuje ani 9 tisíc korun.

Daně čtení na 2 minuty

Zaměstnanci s nadstandardními mzdami odvádí ze své hrubé mzdy nejenom 15% daň z příjmu fyzických osob, ale také 7% solidární daň. Jak se solidární daň vypočítává při výpočtu čisté měsíční mzdy?

Zaměstnání čtení na 2 minuty

V roce 2019 činí minimální měsíční mzda 13 350 Kč, pro rok 2020 se dá očekávat další zvýšení minimální mzdy. V posledních letech minimální měsíční mzda značně stoupala. Kdy je možné mít hrubou měsíční mzdu nižší než 13 350 Kč?

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí