Články, které napsal
Petr Gola (strana 2)

Mateřská Pojištění Právo přečtete do minuty

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) se pobírá od osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu, termín si přitom určuje příjemkyně mateřské sama.

Pojištění přečtete do minuty

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávaly v loňském roce samostatnou výdělečnou činnost, musí odevzdat na místně příslušné OSSZ přehled o příjmech a výdajích za rok 2020.

Pojištění přečtete do minuty

OSVČ, jejichž zálohy v roce 2020 než roční zdravotní pojištění, musí uhradit vypočtený nedoplatek v přehledu o příjmech a výdajích.

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Výpočet daně z příjmu fyzických osob při práci na některou z pracovních dohod se liší v závislosti na množství uplatňovaných daňových slev. Kdy nelze uplatnit slevu na poplatníka?

Penze Právo Zaměstnání přečtete do minuty

V řádném starobním důchodu si lze libovolně přivydělat, velmi oblíbené jsou práce na některou z pracovních dohod. Kdy zvyšuje práce na některou z dohod starobní důchod?

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zaměstnanci pracující na standardní pracovní smlouvu platí vždy ze své hrubé mzdy sociální pojištění a zdravotní pojištění. Kdy však neplatí daň z příjmu a ještě obdrží daňový bonus?

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Z přivýdělku na některou z pracovních dohod do limitu se neplatí sociální a zdravotní pojištění, zdanění je tak nižší. Jak je to s odvodem pojistného v roce 2021?

Praktické

Populární na Dům financí