Lenka Adamová (všechny články)

Cestování čtení na 2 minuty

Společnost Czech Banking Credit Bureau (dále CBCB) byla založena v Praze v roce 2000 za účelem provozování Bankovního registru klientských informací. Vzhledem k povaze činnosti této akciové společnosti vyplývá ze zákona požadavek, aby byla taková společnost ve vlastnictví bankovního sektoru.

čtení na 3 minuty

Volba právní formy společnosti je faktorem, který může ovlivnit budoucí úspěch podnikatelské činnosti. Obchodní zákoník definuje 4 možné právní formy, které jsou rozděleny mezi osobní a kapitálové obchodní společnosti. Co se týče formy kapitálové, je vedle akciové společnosti připuštěna i společnost s ručením omezeným. V této podobě vystupuje valná většina společností v České republice.

čtení na 3 minuty

Dům financí pro Vás připravil jednoduchého průvodce založením ohlašovací a koncesní živnosti. Podívejte se, co všechno Vás čeká a co budete muset splnit.

Praktické

Populární na Dům financí

CMP