Srbsko – Bělehrad

Bělehradská burza (BSE) praktikuje aktivity v souladu se zákonem a řídí či vede obchody, které jsou spojeny s operacemi na regulovaném trhu. Nabízí služby, které zhonocují a vylepšují rozvoj kapitálového trhu, prodává a licencuje tržní data, vzdělává investory. Tato burza nemůže obchodovat s finančními instrumenty, může pouze investovat do finančních instrumentů, které byly vydány státem, srbskou Národní bankou, vládou nebo jinými relevantními institucemi.

Webové stránky: www.belex.rs

Praktické

Populární na Dům financí