Pohled do zákulisí školy MBA vás určitě překvapí

Komerční sdělení

foto: PR

O školách MBA se stále hodně píše a mluví, ale jak to vypadá v jejich zákulisí? Co se opravdu děje v nitru institucí, které svým studentům slibují kvalitní vzdělání zaměřené na praxi a možnost rychlého kariérního růstu? Podařilo se nám získat rozhovor se studijní koordinátorkou MgA. et Mgr. Martinou Letochovou z Business Institut EDU a. s.

Proč jste se vlastně rozhodla pracovat právě pro Business Institut?

Na počátku všeho stála jednoduchá myšlenka: Chtěla jsem dělat práci, při níž budu ve styku s lidmi a která má smysl. Jako studijní koordinátorka Business Institutu mám příležitost denně komunikovat se zájemci o studium, s našimi aktuálními studenty, absolventy i lektory. Mou pracovní náplní je velké množství činností, které jsou spojené s organizačním zajištěním výuky našich programů BBA, MBA, LLM a DBA.

Řadu informací máte určitě z první ruky. Jak vlastně studenti vnímají Business Institut?

Náš tým Business Institutu klade velký důraz na osobní přístup ke každému studentovi, díky kterému získají potřebnou jistotu – a také možnost plně se soustředit na samotné studium. Abychom věděli, jak se nám to daří, vedeme s našimi studenty i absolventy osobní rozhovory a průběžně také získáváme zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníkového šetření. Právě individuální přístup ze strany studijního oddělení je jedním z často zmiňovaných pozitivních aspektů studia na Business Institutu.

Naši studenti a absolventi ale vyzdvihují především odbornou úroveň a profesionální přístup našeho lektorského týmu. Naši lektoři jsou odborníky na slovo vzatí a vždy studentům předávají potřebné poznatky a zkušenosti z praxe. Právě tyto nově nabyté znalosti pak studenti aplikují přímo ve vlastní pracovní praxi a velmi často sami zmiňují přínosy a konkurenční výhody, které jim studium na Business Institutu přineslo.

Jaké MBA programy jsou nyní u studentů nejoblíbenější?

S ohledem na aktuální trendy, a to nejen ve vzdělávání, jsou nově velmi žádané naše online programy, které jsou určeny těm nejvytíženějším. Šetří čas a jsou efektivním způsobem, jak v dnešní hektické době získat kvalitní studium kdykoli a odkudkoli. V našem podání se nejedná pouze o psané studijní materiály a doporučené publikace, ale studenti mají k dispozici videopřednášky s našimi lektory přístupné v moderním informačním systému, který poskytuje na jednom místě veškeré podklady ke studiu. Studenti online programů se tak například z domova, z vlaku či z kavárny mohou setkat s našimi lektory stejně, jako studenti programů v kombinované formě, a nejsou tedy o nic ze studia ochuzeni.

Z našich programů MBA, které nabízíme v kombinované formě studia je nejžádanějším a nejobsazovanějším programem MBA Management, organizace a řízení MBA Management, organizace a řízení. Tento program je velmi komplexní a využitelný v mnoha oborech a na různých pracovních pozicích středního i vyššího managementu. Velmi oblíbeným programem je také MBA Management zdravotnictví, který je koncipován a ušit na míru manažerům zdravotnických a sociálních zařízení. Velmi vyhledávaným programem je také program MBA Projektové řízení a plánování, který je určen všem projektovým manažerům, ale i dalším vedoucím pracovníkům, kteří chtějí efektivně využívat moderní metody a nástroje projektového řízení.

Z BBA programů pak mohu zmínit program BBA Základy managementu, který studenty seznamuje s hlavními disciplínami managementu a je jakýmsi elementárním základním kamenem pro studium dalších programů – MBA, DBA.

Které programy MBA studia by si naopak zasloužily více pozornosti?

Za větší pozornost určitě stojí naše specificky zaměřené výukové programy, jako je MBA Doprava, spoje a logistika nebo MBA Finanční management a strategické řízení financí. A v neposlední řadě také MBA Daně, účetnictví a controlling nebo MBA Real Estate. Všechny tyto programy jsou zaměřeny na prohlubování a rozšiřování znalostí v daném oboru. Tím se z absolventa takového programu stává žádaný odborník velmi ceněný na trhu práce.

Proč si studenti vlastně pro studium MBA studium MBA vybírají Business Institut?

Devízou naší vzdělávací instituce je skutečně kvalitní studium zaměřené na praktické znalosti předávané těmi nejlepšími profesionály v oborech. Jak rád říká náš pan ředitel, "Náš úspěch je měřen úspěchem našich absolventů." Jak jsem již zmínila, jsme pyšní na naši jedinečnou moderní platformu, Studentskou sekci, která studentům slouží jako vzdělávací a komunikační prostředí. Naší prioritou je osobní přístup ke každému studentovi a naplnění jeho očekávání ze studia. Klademe důraz na předané znalosti a zkušenosti. Studium u nás není o nezáživném učení se nesmyslných definic, ale o předávání know-how, aktuálních trendů a podnětů pro inspiraci.

Co byste doporučila těm, kdo uvažují o studiu MBA?

Rozhodně neváhejte! Investice do vzdělání je ta nejlepší, kterou do sebe můžete vložit. A studium profesních programů vám navíc otevře nové možnosti uplatnění nabytých znalostí přímo ve vaší každodenní profesní praxi. Studium obohatí nejen vás, ale i ty, se kterými spolupracujete a které vedete. Studium vás posune jak profesně, tak i osobnostně. Navážete cenné kontakty a vztahy v rámci vašich oborů i mimo ně. Velmi důležité však je zvolit tu správnou vzdělávací instituci a tou je jednoznačně Business Institut. Těšíme se na všechny nové zájemce!

foto: PR

MgA. et Mgr. Martina Letochová pracuje již čtvrtým rokem jako studijní koordinátorka Business Institutu. Ve své práci podle svých slov klade mimo jiné důraz na to, aby zájemcům o studium poskytla veškeré informace k organizaci studia, zodpověděla jejich dotazy a reflektovala jejich potřeby, které mnohdy vyplývají z časové vytíženosti. Pro všechny zájemce o studium je k dispozici prostřednictvím e-mailu, telefonu a také online chatu. Ráda zodpoví jakýkoli dotaz ohledně zahájení studia, harmonogramu, podmínek přijetí, poplatků za studium i řadu dalších. Těší se i na osobní schůzky se zájemci v prostorách školy, kde si mohou prohlédnout výukové učebny, nahlédnout do studijních materiálů a získat tak konkrétní představu o obsahu studia.

Komerční sdělení

Praktické

Populární na Dům financí