Firmy přispívají zaměstnancům na studium MBA. Vyplatí se jim to

Komerční sdělení

foto: Dům financí

Udržet zaměstnance dlouhodobě motivované bývá nelehký úkol. Velká fluktuace ale pro firmu znamená výdaje i zbytečný čas navíc a mnohdy také ztrátu důležitého know-how. Jaký způsob motivace zaměstnanců zvolit?

Až 65 % zaměstnavatelů je ochotno přispět zaměstnanci na studium MBA

Často je efektivní cesta jinde než jen ve zvyšování platu či benefitech ve formě stravenek, delších dovolených nebo VIP karet do fitness klubů. Zaměstnanci potřebují kromě uznání také pocit, že mají možnost dále se rozvíjet, růst a vzdělávat se. Tedy alespoň takoví zaměstnanci, které si chcete ve firmě udržet. „Mnohým z našich studentů přispívají na studium programů MBA jejich zaměstnavatelé a někteří mají studium dokonce plně hrazeno. 65 % zaměstnavatelů v našem průzkumu uvedlo, že by zaměstnancům rádi přispěli. V takových firmách si totiž dobře uvědomují, že prohloubení praktických znalostí a získání nového know-how, které studium na naší škole přináší, zároveň přinese užitek i korporaci samotné,“ říká Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu EDU a.s., školy nabízející studium MBA v mnoha různých programech.

Programy MBA přinášejí komplexnější a hlubší vhled než dílčí školení

Některé firmy se zatím přispívat zaměstnancům na studium MBA ostýchají, přitom ale investují desítky tisíc měsíčně na to, aby pracovníkům své firmy zajistili jednodenní či dvoudenní školení např. v oblasti soft skills. Pokud si ale vyberete vhodnou MBA školu, taková školení můžou mít zaměstnanci zdarma v rámci studia. Například na Business Institutu, který se řadí mezi nejprestižnější MBA školy a pyšní se velmi dobrým ohlasem od studentů, můžete nad rámec výuky čerpat mnoho bonusů, například se zdarma účastnit blokových modulů, coffeebreaků i tzv. successstories – motivačních příběhů úspěšných osobností. Pro Business Institut přednáší mnoho odborníků z praxe, včetně uznávaných univerzitních docentů či profesorů. Jako studenti ale získáte i mnohé další výhody, jako přístup do knihovny Beck-online PRO, pozvání na networkingové akce a samozřejmostí je funkční a interaktivní e-learning.

Jaké MBA programy můžete studovat

Nabídka programů se může lišit školu od školy. Business Institut nabízí kolem dvaceti programů, takže si svou oblast zájmu najde snad úplně každý zájemce. Do programu MBA na této škole se nastupuje bez přijímacích zkoušek, dokládá se pouze předchozí vysokoškolské vzdělání a/nebo doklad o alespoň 5 let trvající praxi v oboru. Studium MBA se odlišuje od způsobu studia na většině českých vysokých škol. Hlavní důraz se zde klade na praktický přínos, studenti konzultují své aktuální problémy s odborníky z praxe a je proto klíčový i výběr přednášejících (ten si můžete na Business Institutu předem zjistit na webu školy). Mezi jedny z nejoblíbenějších programů patří obor Řízení lidských zdrojů.

Program Řízení lidských zdrojů na Business Institutu

„Do programu Řízení lidských zdrojů se k nám nejčastěji hlásí personální manažeři z větších i menších firem, lidé pracující v oblasti personálního poradenství a vzdělávání, ale i majitelé společností nebo lidé ze státního sektoru,“ vysvětluje Ivo Ducheček. Vynikající lektoři – tedy nejen odborníci z oboru, ale také profesionálové na poli lektorování – zde vedou předměty v průběhu tří semestrů. Předměty pokrývají všechny oblasti problematiky, věnují se i právním aspektům řízení lidských zdrojů, metodám analýzy pracovních míst, identifikaci kompetencí či uvolňování zaměstnanců.

Hledáte-li způsob, jak dlouhodobě motivovat své pracovníky, prohloubit jejich znalosti a schopnosti, a udržet si je tak na delší dobu, možná je na čase prodiskutovat s nimi možnost studia MBA a zjistit, zda by ji přivítali. Nové cykly na Business Institutu se otvírají již 1. října, a když váš zaměstnanec podá přihlášku do konce prázdnin, získá výraznou slevu na školném.

Komerční sdělení

Praktické

Populární na Dům financí