Lhůty pro pobírání dávek v zaměstnání

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Pojištění
Vydáno: Aug. 16, 2017, midnight
zdroj: pixabay.com

Při splnění zákonných podmínek mají zaměstnanci nárok na nemocenské dávky nebo náhradu mzdy. Nemocenské dávky ani náhrada mzdy však nejsou pobírány neomezenou dobu. Jak dlouho lze jednotlivé dávky pobírat?

Během nemoci nejsou zaměstnanci bez finančního zabezpečení. Během prvních 14 dní náleží zaměstnanci v pracovní neschopnosti náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel, ale až od 4. dne. Od 15. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská.

 

Podpůrčí doba u nemocenské

Nemocenskou je možné vyplácet nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po uplynutí této základní doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, jestliže lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dní od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost. Při dlouhodobé pracovní neschopnosti je nutné si požádat o invalidní důchod.

 

Invalidní důchod a práce

Zejména u invalidních důchodců prvního a druhého stupně se předpokládá, že budou pracovat. Lze tedy současně pobírat invalidní důchod a mzdu ze zaměstnání. Zpravidla není invalidní důchod přiznáván trvale a dochází k přezkoušení zdravotního stavu. Termín je individuální a odvíjí se od aktuálního zdravotního stavu. O stupni invalidity rozhoduje výlučně posudkový lékař místně příslušné OSSZ.

 

Mateřská

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) se vyplácí zaměstnankyni po dobu 28 týdnů nebo 37 týdnů v případě narození více dětí. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Na mateřské může být i otec dítěte, jestliže je uzavřena dohoda mezi otcem a matkou dítěte, že bude o dítě pečovat otec. V uzavřené písemné dohodě musí být uvedeno, od kterého dne otec o dítě bude pečovat. Uzavřená dohoda se musí doručit na místně příslušnou OSSZ. Nejdříve může otec matku dítěte na mateřské vystřídat od začátku 7. týdne po porodu. Dle zákona o nemocenském pojištění může otec pobírat nemocenskou 22 týdnů.

 

Ošetřovné

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejvíce 9 kalendářních dní nebo 16 kalendářních dní, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Za osamělého zaměstnance se pro účely výplaty ošetřovného považuje zejména zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Reklama

Další články tématu

Ochranná lhůta po skončení zaměstnání

I když skončí pracovní poměr, tak lze pobírat nemocenskou nebo mateřskou, jestliže dojde k...

Lhůta pro požádání o roční zúčtování daně

Roční daňovou povinnost lze vyřídit formou ročního zúčtování daně nebo podáním daňového...

Jak předejít dvouměsíční výpovědní lhůtě?

Pracovní poměr může být vždy ukončen jen v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanec může podat...

Tříměsíční zkušební doba

Pracovní smlouva musí dle zákoníku práce obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu...

Témata

Daňová optimalizace

Při využití všech daňových slev, nezdanitelných položek a dalších legislativních opatření si lze...

Peníze během rodičovství

Během péče o dítě se nejdříve pobírá při splnění zákonných podmínek mateřská, na kterou navazuje...

Mzdy v ČR

Aktuálně je v Česku nejnižší míra nezaměstnanosti ze všech členských zemí Evropské unie,...

Hrubá mzda

Pro zaměstnance je rozhodující, kolik za provedenou práci dostane na svůj bankovní účet. Pro...

Život s dluhy

Vysoké zadlužení je nepříjemné pro rodinu, firmu i stát. Nemožnost splácet závazky může vést k...

Reklama
Reklama

Nemovitost a daně

Daňové povinnosti při nákupu a prodeji nemovitosti

Při prodeji nemovitosti může mít daňové povinnosti kupující i prodávající. V některých případech pouze jeden z nich. Jak je to při darování nebo dědictví nemovitosti?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2017 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky