Hledáte rychlé informace pro Vaši peněženku? Napište nám na poradna@dumfinanci.cz a my Vám je pošleme :-)

Pracovní smlouva

Předmětem pracovní smlouvy je založení pracovního poměru, na základě které zaměstnanec vykonává pro svého zaměstnavatele závislou práci za sjednanou odměnu.

Předmět pracovní smlouvy

Pracovní smlouva nebo smlouva o založení pracovního poměru je v praxi nejběžnější smlouva zakládající pracovněprávní vztah. Základním předpisem, který upravuje pracovní poměr je zejména zákoník práce (č. 262/2006 Sb., dále jen „ZP“), některé aspekty závislé práce jsou upraveny také ve zvláštních předpisech (např. v zákoně o Služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů atd.)

Předmětem pracovní smlouvy je založení pracovního poměru, na základě které zaměstnanec vykonává pro svého zaměstnavatele závislou práci za sjednanou odměnu.

Podstatné náležitosti

K platnému uzavření pracovní smlouvy dojde ve chvíli, kdy se smluvní strany shodnou alespoň na podstatných náležitostech smlouvy. Těmi jsou podle § 34 ZP druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce.

Druh práce lze určit poměrně obecně, např. „dělník“. Ovšem v případě, že zaměstnavatel zaměstnává velký počet zaměstnanců na pozici „dělník“, je vhodné druh práce upřesnit, aby nebylo o určitosti daného ustanovení smlouvy pochybností, např. „dělník v oddělení technické kontroly“.

Místo výkonu práce lze určit poměrně specificky (např. Celetná 17, Praha 1), nebo také velmi široce (Česká republika nebo Středočeský kraj). Určení by však mělo být přiměřené potřebám zaměstnavatele. Určení místa výkonu má přímý vliv na dispoziční oprávnění zaměstnavatele, ten totiž není oprávněn přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa bez jeho souhlasu. Nejčastěji se místo výkonu práce sjednává v rozsahu konkrétního města (např. Praha, Beroun atd.) ZP v § 34 výslovně umožňuje sjednat i více míst výkonu práce.

Den nástupu do práce je možné sjednat jako konkrétní kalendářní den (např. 1.2.2011) anebo jej jinak vymezit (např. 5 dnem od skončení předchozího zaměstnání), ovšem vymezení musí být dostatečně určité, aby bylo bez pochybností jasné, kdy je zaměstnanec povinen do zaměstnání nastoupit.

Další ujednání a vedlejší ustanovení

V takzvaných vedlejších ujednáních je možné se zaměstnancem dohodnout zejména trvání pracovního poměru (doba určitá, neurčitá), zkušební doby (max 3 měsíce), podmínky splatnosti mzdy, dovolené atd. Při těchto ujednáních je třeba dbát limitů a omezení plynoucích ze zákoníku práce.

Není-li v pracovní době uvedeno jinak, platí, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pracovní poměr na dobu určitou lze při současné právní úpravě uzavřít nejvýše na 2 roky ode dne vzniku pracovního poměru, to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží (§ 39 odst. 2 ZP).

Zaměstnanec musí souhlasit se všemi ustanoveními smlouvy. Pokud tedy souhlasí se všemi podstatnými náležitostmi a nesouhlasí s některým s vedlejších ustanovení, smlouva není platně uzavřena.

Další okolnosti

Dnem faktického nástupu do práce (tedy nikoliv nutně dnem uvedeným ve smlouvě) vzniká zaměstnanci ze zákona účast na nemocenském a důchodovém pojištění a povinnost zaměstnavatele i zaměstnance odvádět pojistné na sociální zabezpečení (§ 5 písm. a) odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. a § 8 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.).

Pracovní právo v České republice je v současné chvíli velmi rigidní a do značné míry omezuje smluvní svobodu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Mezi právníky koluje hořký vtip, že pracovní smlouva, která by byla alespoň trochu výhodná pro zaměstnavatele, by byla nelegální. Kabinet Petra Nečase se nechal slyšet, že v průběhu roku 2011 dojde k reformě pracovního práva. Z navrhovaných změn můžeme zmínit třeba možnost uzavírání pracovních smluv na dobu určitou bez omezení, nebo například snížení odstupného pro čerstvé zaměstnance.

(právní stav aktuální ke dni 13.2.2011)

Reklama

Témata

Platby přes internet

Internetové bankovnictví nám šetří peníze a náš drahocenný čas. Správným výběrem internetového...

Nárok na nemocenskou

Nemocenská se pobírá od 15. dne pracovní neschopnosti, ale pouze při splnění zákonných podmínek....

Co je dobré vědět o EET?

Na elektronickou evidenci tržeb se přechází postupně, v první fázi od 1. prosince 2016 budou EET...

Finance a rozvod

Rozvodovost v Česku je jedna z nejvyšších v EU. Rozdovem trpí rodina nejenom citově a psychicky....

Alimenty pod lupou

Mnoho rozvedených matek se setkává se situací, že bývalý manžel neplatí řádně alimenty. Jak v...

Reklama
Reklama
Reklama

Příjmy při studiu

Absolventi s praxí snadněji hledají práci

Studenti, kteří dokáží skloubit práci a studium, nacházejí na trhu práce snadněji uplatnění než jejich kolegové, kteří během studia vůbec nepracovali. Personalisté hodnotí velmi pozitivně praktické zkušenosti absolventů.

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2017 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky