Daň z příjmů právnické osoby 2019

Vedle fyzických osob jsou poplatníky daně z příjmů také osoby právnické. Sazba daně z příjmů právnických osob v České republice aktuálně dosahuje devatenácti procent. Každá právnická osoba se musí k platbě daně z příjmů registrovat po svém vzniku. Když má právnická osoba sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí u nás danit i příjmy plynoucí ze zahraničí. Jestliže má sídlo za hranicemi, daní u nás pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Poplatníky této daně jsou právnické osoby, které mají sídlo na území ČR nebo zde mají místo svého vedení. Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy získané na území ČR i na příjmy plynoucí ze zahraničí. V případě právnických osob se sídlem mimo ČR se jedná o daňovou povinnost vztahující se na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR. Od této daně jsou osvobozena veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení.

Praktické

Populární na Dům financí