Daň z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti 2019

Příjmy ze závislé činnosti jsou veškeré příjmy, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, kromě těch, které se nezahrnují do základu daně nebo jsou vyňaty ze zdanění a příjmů osvobozených od daně.

Mezi tyto příjmy se řadí i naturální požitky (např. když je zaměstnanci poskytnut zdarma podnikový byt nebo služební vozidlo). V případě služebního vozidla musí zaměstnanec do zdanitelných příjmů zahrnout 1 % ze vstupní ceny vozidla. Mezi příjmy ze závislé činnosti patří i příjmy členů družstva za práci pro družstvo,příjmy společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností za práci pro tyto společnosti, příjmy za práci likvidátorů nebo odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

Praktické

Populární na Dům financí