Daň silniční 2019

Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice a jsou používána. Pokud není splněna jedna ze tří podmínek, vozidlo nepodléhá silniční dani. Od daně silniční je možné osvobození v případě, že se jedná o vozidlo diplomatických misí a konzulárních úřadů nebo o vozidla linkové osobní vnitrostátní přepravy a jiná. Poplatníkem daně je osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako provozovatel nebo zaměstnavatel proplácející cestovní náhrady svým zaměstnancům za použití osobního automobilu (aj.) Základ daně u osobních automobilů tvoří zdvihový objem motoru v cm³ (s výjimkou elektroatomobilů), u návěsů tvoří základ součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách na počet náprav.

Praktické

Populární na Dům financí