Daň dědická 2019

Podobně jako u daně darovací, majetek a příjmy získané dědictvím už nejsou od roku 2014 daněny.

Dědictví spadá pod takzvané bezúplatné příjmy, které jsou od dle zákona o dani z příjmu osvobozené.

Součástí dědického řízení jsou služby notáře, které je potřeba hradit, nebo také znalecký posudek o ceně nemovitostí platný ke dni smrti zůstavitele.

Veškeré daňové tiskopisy jsou získané z Databáze finanční správy.

Praktické

Populární na Dům financí