Daň darovací 2019

U předmětů získaných darováním v roce 2018 nepoužíva darovací daň, jelikož jsou již od roku 2014 zahrnuty pod daň z příjmů jako bezúplatný příjem. Pokud nejsou přímo od daně osvobozeny, podléhaji stejné daňové sazbě jako ostatní příjmy.

Osvobozené od daně z příjmu jsou ty dary, jejichž hodnota od jednoho dárce nepřesáhne 15 000 Kč za zdaňovací období. Osvobození bez ohledu na výši hodnoty daru podléhají ty dary, které

  • byly darovány od příbuzného v přímé či vedlejší linii – od rodičů, prarodičů, dětí a vnoučat, manžela, sourozence, …
  • byly darovány osobou, se kterou obdarovaný/á žil/a v jedné domácnosti alespoň 1 rok
  • jsou z svěřenského fondu, jehož majetek byl do tohoto fondu vyčleněn osobou uvedenou v bodě 1 či 2 nebo přímo příjemncem daru

Do daňového přiznání k dani z příjmu se zahrnují jen ty dary, které od daní nejsou osvobozené.

Veškeré daňové tiskopisy jsou získané z Databáze finanční správy.

Praktické

Populární na Dům financí