Daň silniční

Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.

Předmět daně silniční (zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční) zůstává fakticky stejný, i když jeho definice je formulována poněkud jinak – více strukturovaně a tedy pro řadu čtenářů tohoto zákona srozumitelněji.
 
Předmětem daně jsou nadále silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla při kumulativním splnění tří podmínek:

1. vozidlo je registrované v České republice,

2. vozidlo je provozované v České republice,

3. vozidle je používané:
 • poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
 • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

 
Při nesplnění kterékoliv z podmínek není vozidlo předmětem silniční daně.
 
Původní formulace, že předmětem daně jsou mimo jiné i vozidla, která jsou používána k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání, se mění nově na formulaci: Předmětem daně jsou vozidla…., s výjimkou těch, která se používají k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.
 
Předmět daně tak zůstává totožný, jen jinak definovaný a reflektující nové názvosloví občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) – nové vymezení veřejně prospěšného poplatníka.
 
Zákon o silniční dani nám nově definuje, které právnické osoby jsou z hlediska tohoto zákona (a pouze z hlediska tohoto zákona) veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Jsou to vždy Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna.
 
Příjmy těchto vyjmenovaných veřejně prospěšných poplatníků, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, jsou považovány tímto zákonem (a pouze pro účely tohoto zákona) za příjmy, kterénezbavují tyto vyjmenované subjekty „statusu“ veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob.
 
Znamená to tedy, že i když nám nově § 17a ZDP výslovně říká, že veřejně prospěšným poplatníkem není (mimo jiné) Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář nebo zdravotní pojišťovna, z hlediska předmětu daně silniční „zůstávají“ veřejně prospěšnými poplatníky.
 
Předmětem daně zůstávají nadále i vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice – bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání nebo ne. Toto ustanovení se nově pouze přesunulo z § 2 odst. 1 do nového § 2 odst. 3 zákona o dani silniční.
 
Negativní výčet vozidel, která předmětem daně nejsou, zůstává stejný:

 • speciální pásové automobily a ostatní vozidla, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla (§ 3 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka (§ 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb.).

Osvobození od daně

V osvobození od daně taky nedochází k faktické změně, osvobozena nadále zůstávají:

 • vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly a jejich přípojná vozidla,
 • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů,
 • vozidla linkové osobní vnitrostátní přepravy (pokud ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů),
 • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany a bezpečnostních sborů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby, vozidla poruchové služby plynárenských a energetických zařízení,
 • vozidla speciální samosběrová (zametací), značkovače silnic, vozidla správců komunikací,…
 • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů do 12 tun, které mají elektrický nebo hybridní pohon, nebo používají jako palivo LPG/CNG/E85,
 • vozidla požární ochrany,
 • vozidla mobilizační rezervy nebo pohotovostní zásoby (pokud nejsou používána k podnikání).

Poplatník daně

Poplatníkem daně silniční byly při splnění specifických podmínek do roku 2014 osoby fyzické nebo právnické. Od roku 2014 bylo nutné nahradit slovo „osoby“ pojmem obecnějším, poplatníkem daně silniční je tedy nyní „ten, kdo…“. Důvodem pro tuto změnu byl nový institut svěřenského fondu občanského zákoníku. Do technického průkazu by mohl být zapisován i svěřenský fond – což není fyzická ani právnická osoba.
 
Poplatníkem daně silniční je tedy:

 • ten, kdo:
 • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel,
 • dále taky:
 • zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Nově se za organizační složku považuje i stálá provozovna se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

 
Nezměněna zůstává skutečnost, že pokud je u téhož vozidla více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně.

Základ daně

Základem daně silniční je:

 • návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav,
 • osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon) zdvihový objem motoru v cm3,
 • u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.

 
K žádné změně v základu daně tedy nedošlo.

Sazba daně

U samotné sazby daně silniční k žádné změně nedošlo, došlo však k drobným (spíše formálním)změnám u snížení této sazby.
 
Do roku 2014 se sazba daně snižovala o 25 % u vozidel, která byla podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě podle SKP (Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu) kód 01.4.11. – práce výrobní povahy v rostlinné výrobě (je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu).
 
SKP byla již před lety nahrazena Klasifikací produkce CZ-CPA. Od 1. 1. 2014 tedy zákon o dani silniční (konečně) reflektuje tuto změnu a sazba daně se snižuje o 25 % u vozidel, která jsoupoužívána pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 – podpůrné služby pro rostlinnou výrobu (je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu). Otázkou je, zda je vhodné jako poplatníka uvádět opět „osobu“.
 
Další změny v oblasti sazby daně jsou opět pouze formální změny reflektující změny v občanském zákoníku a na to navazující změny v zákoně o daních z příjmů.
 
K žádným faktickým změnám nedochází ani v oblasti vzniku a zániku daňové povinnosti, splatnosti, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň, ani v oblasti slevy na dani u kombinované dopravy, zdaňovacího období nebo daňového přiznání.

 

zdroj:www.portal.pohoda.cz

Právní stav platný k 1.1.2014

 

Reklama

Témata

Mobilní aplikace

Rozvoj moderních technologií proniká do všech oblastí našeho života. Jednou z těchto oblastí...

Jak na úřady?

Přestože za zaměstnance zpravidla vyřizuje daňové záležitosti zaměstnavatel, tak se naprostá...

Zaměstnanci a přivýdělek

Každoročně stoupá počet zaměstnanců, kteří mají i druhý příjem. Přivýdělek pro stejného...

Rodinné dávky

Rodičovský příspěvek náleží vždy, ostatní rodinné dávky jako mateřská, otcovská či přídavky na...

Jak na dohody?

Finanční situace mladých rodin není často jednoduchá. Mnoho maminek a tatínků řeší nedostatek...

Reklama
Reklama

Zdanění pasivních příjmů

Pojistné a daň z ostatních příjmů

Čím dál více lidí má pasivní příjmy. Jak je to s platbou zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmu fyzických osob pouze při příjmech z kapitálového majetku, pronájmu a ostatních pasivních příjmů?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.