Poradna: Spolupracující vysokoškolák

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Petr: Dočetl jsem se, že když mi bude syn pomáhat v podnikání (studuje VŠ), tak pro něj budou platit daňové výhody. Můžete mi to vysvětlit, děkuji.

Reklama

Reklama text pokračuje pod reklamou

Váš syn bude pro daňové účely Vaší spolupracující osobou. Při studiu se bude jednat o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, což má výhody pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Váš syn bude ale muset vyplnit daňové přiznání a přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu, stejně jako ostatní OSVČ.

Převod příjmů a výdajů

Na syna převede stanoveným procentem příjmy a výdaje, přičemž podíl příjmů a výdajů nesmí být vyšší než 30 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje nesmí být za zdaňovací období více než 180000 Kč (15000 Kč za každý započatý měsíc). Na doplnění uvádím, že na syna v případě využití režimu spolupráce nelze uplatnit daňové zvýhodnění.

Nízké zdanění

V daňovém přiznání uplatní Váš syn slevu na poplatníka a na studenta, odvody na dani z příjmu jsou v těchto případech nízké. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ při výpočtu sociálního a zdravotní pojištění, které se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Sociální pojištění se dokonce vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu.

Praktický příklad

Student XY vykonává spolupráci po celý rok 2022 se svým otcem, který na něj za celý rok 2022 převede hrubý zisk ve výši 90000 Kč. Na dani z příjmu nezaplatí student XY z důvodu uplatnění daňových slev nic. Rovněž sociální pojištění nebude platit, neboť hrubý zisk je do limitu (nižší než 93387 Kč), limit se během let zvyšuje. Student XY bude platit pouze zdravotní pojištění ve výši 6075 Kč (90000 Kč × 50 % × 13,5 %). Kdyby otec na studenta XY nepřevedl část příjmů a výdajů (v souhrnu hrubý zisk 90000 Kč), potom by z tohoto hrubého zisku platil daň z příjmu i sociální pojištění.

Reklama text pokračuje pod reklamou

Petr Gola

Reklama

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí