Prodej nemovitosti a řešení vlastní bytové potřeby

štítky Daně Domácnost Realitní trh přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

I při prodeji nemovitosti, ve které má prodávající bydliště kratší dobu než dva roky, se neplatí daň z příjmu, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Jaké?

Daňově nejjednodušší je situace, kdy se prodává dům nebo byt a prodávající měl v prodané nemovitosti bydliště alespoň dva roky. V takovém případě je příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmu. Při nedodržení dvouletého časového testu se daň z příjmu neplatí, pokud jsou obdržené peníze použité na řešení vlastní bytové potřeby a současně je finančnímu úřadu oznámeno získání peněz z prodeje do konce termínu pro podaní daňového přiznání, jedná se o daňovou novinku za rok 2021.

Kdy musí být získané peníze použity?

Obdržené peníze z prodeje nemovitosti musí být dále použity na řešení vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém daňový poplatník tyto peníze obdržel nebo nejdříve v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období, kdy k inkasu peněz za prodej nemovitosti došlo. Oznámení o použití inkasovaných peněz z prodeje nemovitostí je nutné splnit i v případě prodeje nemovitosti, ve které nemá daňový poplatník bydliště a peníze jsou použity na řešení vlastní bytové potřeby.

Praktický příklad

Pan Jaromír v roce 2021 prodal dvoupokojový byt, ve kterém měl bydliště jeden rok a z důvodu plánování založení rodiny koupil v roce 2021 třípokojový byt. Získané peníze tedy použil k řešení své bytové potřeby a peníze použil v zákonném časovém horizontu. Příjem z prodeje dvoupokojového bytu je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, ale pan Jaromír musí podat finančnímu úřadu oznámení o získání a použití peněz z prodeje dvoupokojového bytu. Základní daňový termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 je do 1. dubna 2022.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí