Kdy lze vdovský důchod obnovit?

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Vdovský nebo vdovecký důchod se pobírá po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. V opačném případě se přestane po roce pobírat. Za jakých podmínek si lze zažádat o obnovu vdovského důchodu.

Reklama text pokračuje pod reklamou

Vdovský důchod po zemřelém manželovi i vdovecký důchod po zemřelé manželce náleží rok po smrti druhého z manželů. Po uplynutí jednoho roku má dále nárok na vdovský důchod vdova (vdovec), pokud:

  • pečuje o nezaopatřené dítě
  • pečuje o dítě ve stupni II, III nebo IV závislosti
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomocí jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla (dosáhl) alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného ročníku narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší

Jestliže se po roce přestane vdovský důchod vyplácet, protože není splněna žádná z výše uvedených podmínek, potom může být vdovský důchod obnoven, jestliže je některá z výše uvedených podmínek splněna do dvou let od skončení pobírání vdovského důchodu. O obnovu vdovského důchodu je potřeba si zažádat.

Praktický příklad

Paní Karolína (narozená 11. 1. 1961) vychovala dvě děti a pobírala po manželovi vdovský důchod. V únoru 2020 přestala mít nárok na vdovský důchod, protože uplynul jeden rok a nesplňovala žádnou ze zákonných podmínek.

  • vlastní důchodový věk paní Karolíny je 62 let a 8 měsíců (dle věku narození a počtu vychovaných dětí, dle přílohy k zákonu o důchodovém pojištění)
  • důchodový věk muže narozeného v roce 1961 je 64 let a 4 měsíce, pro účely vdovského důchodu se tedy posuje 60 let a 4 měsíce (důchodový věk muže ponížený o 4 roky)

Požadovaného věku 60 let a 4 měsíce, který je nižší než vlastní důchodový věk paní Karolíny (62 let a 8 měsíců) dosáhne paní Karolína 11. 5. 2021. Ve dvouleté obnovovací lhůtě tedy splní zákonnou podmínku a na základě podané žádosti se paní Karolíně obnoví výplata vdovského důchodu.

Reklama text pokračuje pod reklamou

Petr Gola

Reklama

Reklama

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí