Vdovský důchod a daně

štítky Daně Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jak to mají s daňovými povinnostmi ženy pobírající vdovský důchod a muži pobírající vdovecký důchod? Kdy se důchod zdaňuje?

Reklama text pokračuje pod reklamou

Z vdovského a vdoveckého důchodu se nikdy neplatí sociální a zdravotní pojištění. Dani z příjmu podléhá pouze souhrnný roční důchod nad 36násobek minimální mzdy. Za rok 2020 podléhají zdanění důchody nad částku 525600 Kč. V praxi tedy nevznikají s obdrženým vdovským a vdoveckým důchodem žádné daňové starosti a povinnosti.

Žádná daňová sleva navíc

Vdovy ani vdovci nejsou pochopitelně nijak omezeni ve své výdělečné činnosti. Mohou mít libovolně vysoký příjem ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo pasivní příjmy, přičemž žádný takový příjem nemá vliv na výši vdovského důchodu. Při výpočtu měsíční daně z příjmu fyzických osob ze zaměstnání se však uplatňuje pouze základní daňová sleva na poplatníka ve výši 2070 Kč. Příjemci vdovského nebo vdoveckého důchodu nemají nárok na žádnou další speciální daňovou slevu, na rozdíl od invalidních důchodců.

Praktický příklad

Manažerka Hana má hrubou měsíční mzdu 90 tisíc Kč, přesto současně dále pobírá vdovský důchod po zemřelém manželovi ve výši 9100 Kč. Vlastní nadstandardní mzda paní Hany nemá žádný vliv na výši jejího vdovského důchodu.

Neprovádí se dopočet do minima

Z hrubé mzdy je příjemci vdovského a vdoveckého důchodu vypočteno sociální a zdravotní pojištění jako ostatním zaměstnancům, s jedinou výjimkou, a sice při výpočtu zdravotního pojištění se neprovádí dopočet do minima.

Praktický příklad

Zaměstnankyně Aneta pobírá vdovský důchod po zemřelém manželovi a ještě sirotčí důchod na malou dceru. Vzhledem ke své složité rodinné situaci pracuje pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 13000 Kč. Zdravotní pojištění se počítá ze skutečné hrubé mzdy 13000 Kč a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ ve výši 15200 Kč, tak jako je tomu u ostatních zaměstnanců.

Reklama text pokračuje pod reklamou

Petr Gola

Reklama

Reklama

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí