Fondy kvalifikovaných investorů. Co by o nich měl vědět finanční poradce? (2/2)

Autor: DůmFinancí.cz
Rubriky:  Investování Video
Vydáno: 4. července 2018 6:00:00
zdroj: DůmFinancí.cz

Jak fungují fondy kvalifikovaných investorů? Čím se mezi sebou liší? Co by o nich měl vědět finanční poradce? Na tato témata diskutoval Martin Viktora, zakladatel Poradci-sobě.cz s Emilem Šťávou, místopředsedou představenstva CARDUUS Asset Management, a Pavlem Holečkou, členem investičního výboru INVEST GATE Funds SICAV a.s. Sledujte druhý díl videozáznamu z této debaty!

Orientační přepis diskuse

Kdo investiční akcie eviduje? V čí evidenci je majetek klienta? (00:15)

EŠ: Můžete je evidovat na úrovni obhospodařovatele ve spolupráci s administrátorem. Eventuálně lze evidovat na úrovní centrálního depozitáře. Výhodou centrálního depositáře je autorita, která garantuje vlastnictví cenného papíru. Nevýhodou jsou vyšší náklady s tím spojené.

PH: Klient k tomu dostane listinou akcii se smlouvou o úpisua další věci o kterých jsme se již zmiňovali. Tuto evidenci si vede jak investiční společnost, tak i samotný fond.

Akcie mají papírovou podobu i ve Vašem případě? (01:53)

EŠ: Ano je to tak. Je dobré se zmínit co je potřeba, aby fond fungoval. Potřebujete obhospodařovatele, tj. investiční společnost (např. Conseq). Dále potřebuje administrátora. Ten se stará o účetnictví, audit, výpočty… To dělá například společnost Avant. Třetí funkce je funkce depositáře. Tu vykonává banka, která kontroluje pohyby peněz do jednotlivých projektů dle prospektu fondu.

Pavle, můžete prosím doplnit konkrétní názvy firem? (03:22)

PH: Dominantní je určitě Avant a Amista. Mají nejvíce zkušeností i největší počet i objem spravovaného majetku. Díky depositáři má fond všechny účty u depositáře. Takže depozitář vidí na veškeré transakce, které proběhnou na daném fondu. Můžeme tedy říci, že fondy kvalifikovaných investorů jsou pod velkým dozorem. Každá investice ve fondu musí být podložena čísly, analýzou ekonomické výhodnosti a návratnosti.

Přesuneme se k investičním aktivitám. Jak vypadá investiční výbor? Kým je tvořen? (05:13)

EŠ: Je tvořen obvykle představiteli investiční společnosti. Měli by vyhovovat kritériím z hlediska zákona, i z pohledu dostatku zkušeností. Investiční výbor pracuje tak, že vyhledává investiční příležitosti a posuzuje je z pohledu výnosu a rizika. U nás ve společnosti platí, že poměr vybraných a nevybraných investic je 1:10.

Jakým způsobem výbor rozhoduje? Hlasováním? (06:42)

PH: V investičním výboru jsme tři. Rozhoduje se hlasováním. Minimálně musí souhlasit 2:1.

Emile, můžete nám představit váš fond kvalifikovaných investorů? (07:13)

EŠ: Náš fond, jak název napovídá, je fondem příležitostí. Má široce definovaný status. Může investovat do kapitálových účastí, může kupovat akcie, půjčovat kapitál formou úvěru, může financovat různé projekty, například výkup společností ze strany manažerů. Může investovat i do tržních instrumentů typu warrantů, dluhopisů… podstatou je, že fond je zaměřený na mezaninový kapitál.To je hybrid mezi akciovým kapitálem a dluhem. Výhoda je v tom, že mezaninová investice nabízí vyšší výnos než dluh, cílíme výnos kolem 7 – 9 %.

Pavle, mohl byste Vy, přiblížit Váš fond? (10:43)

PH: Náš fond vznik loni v březnu 2017. Velmi jsme zvažovali investiční strategii. Napadla nás jedna zajímavá strategie – v našem jednom fondu v rámci diverzifikace investujeme do několika tříd, do kterých by investor samostatně nemohl. Máme tam klasické kapitálové trhy – akcie, dluhopisy, kde máme důkladní analýzu emitenta. Pak máme zajímavou třídu aktiv, to jsou nemovitosti. například financujeme Alzheimer centrum v Třebíči. Investor prostřednictví fondu snadno rozloží riziko.

Čím jsou limitovány typy investic? (12:46)

EŠ: To je na naší úvaze, ani zákon to nějak neomezuje. Na druhou stranu portfolio manager se snaží riziko diversifikovat. My investujeme se společnostmi, o kterých víme, že svůj business dělají dobře. Máme rádi zdravotnictví, reality, strojírenství. Nemáme rádi věci, které jsou cyklické a regulované. Tam, kde hrozí regulatorní zásah, jsme obezřetní.

Pavle, máte na to podobný pohled nebo máte odlišnou strategii? (15:30)

PH: V určitém pohledu máme pohled stejný. Zejména co se týká cyklických záležitostí. Zvlášť na kapitálových trzích. Dovoluji si říct, že je to dnes už i nebezpečné vzhledem k rostoucí volatilitě. Investujeme do akcií krátkodobě, akcie nedržíme déle než 6 měsíců. Oblast nemovitostí bude velmi bezpečnou oblastí zejména v případě, kdy právě kapitálové trhy selžou.

EŠ: Doplním jen, veřejné trhy mají tu pozitivní vlastnost, že jsou likvidní. Aktiv se zbavíte v podstatě kdykoliv. Pro investora však může být psychicky náročné sledovat tento vývoj cen v reálném čase. Pokud jste však přesvědčeni o hodnotě investice, volatilita by neměla být rozhodující.

Pochopil jsem správně, že oba dva fondy se soustřeďují hodně na reality? (18:32)

EŠ: Jsou projekty, které mají realitní element, ale i byznys element, který je náplní té reality – prolíná se to.

Jak velké jsou tyto projekty a jaký na nich máte podíl? (18:56)

EŠ: Řádově kolem 30 mil. Kč, jako jednorázová investice ve 4 projektech. Do budoucna jich bude asi 6.

PH: Vzhledem k objemu fondu je to u nás od 10 mil. Kč. Co se týče kapitálových trhů, tam je to méně. U nemovitostí to je něco mezi 15-20 mil.

EŠ: U nás podobně. Uvedl jsem ten horní strop.

Jak se Vám daří přesvědčovat investory s pouze roční historií?  (20:11)

PH: Na začátku je to vždy o tom, že musíte mít osobní kontakty a investoři musí vědět. co máte za sebou. Investoři znají moji dlouholetou historii. Je to o vzájemné osobní důvěře. Za první rok jsme udělali 6 %, což je myslím dobré. Příští rok se chceme pohybovat mezi 6-8 %. Fond není aktuálně postaven tak, aby generoval např. 15 % a více.

Emile, vy máte jaký výnosový cíl? (21:15)

EŠ: Ano, cca 8-10 % na hrubé bázi. Každý fond má jiný náběh s ohledem na specifickou investiční strategii.  Spravujeme privátní peníze a zaměřujeme na netradiční aktivum – mezaninový kapitál. Za první rok jsme realizovali kolem 2 %, ale v momentě přecenění projektů lze očekávat růst výkonnosti.

Jakým způsobem mohou zprostředkovatelé s Vámi navázat spolupráci? Je to ve Vašem zájmu? (22:40)

PH: Ano, je to v našem zájmu. Kdokoliv bude mít dotaz, kontakty najde na našem webu a může se s námi kontaktovat osobně. Můžeme ukázat konkrétní investice, i ty připravované. Lpíme na tom, abychom měli osobní kontakt s investory.

EŠ: V tomto ohledu se asi nelišíme. Každý distributor má svou finanční motivaci. Jednorázová odměna distributorovi například ve výši 5 % může způsobit to, že část distributorů bude nabízet i nekvalitní produkt. Takový poplatek může také „zničit“ výkonnost fondu za celý rok a to není dobře. Čili distributoři ano, ale velmi bychom si je vybírali, abychom jednali v zájmu klienta.

PH: Přesně tak, ten výběr je na obou stranách.

Je něco, co byste distributorům a odborné veřejnosti chtěli vzkázat? (25:35)

PH: My jsme se ve fondu sešli jako zkušení lidé a chceme ukázat, že jsme se něco naučili že se investor může spolehnout na to, že očekávané zhodnocení přijde.

EŠ: Ano, důvěra investorů je to, čeho si vážíme a respektujeme. Bez té nemůžeme pracovat.

Reklama

Témata

Rodinné finance

Zodpovědné rodiny pravidelně řeší svoji finanční situaci, snaží se o zvýšení rodinných příjmů a...

OSVČ a daně

Všechny OSVČ, které alespoň po část roku 2015 vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, musí...

Změna práce

Většina zaměstnanců změní v průběhu svého produktivního života zaměstnání a pracuje pro více...

Vánoce a finance

Vánoční svátky mohou být krásné a pohodové i bez draných vánočních dárků na dluh, které zhorší...

Nemovitosti a daně

Z prodeje bytu nebo domu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Aby se však neplatila daň...

Reklama
Reklama

Neplacené volno

Kolik stojí neplacené volno a kdy lze čerpat?

V životě některých zaměstnanců dochází k situaci, že z různých důvodů potřebují čerpat volno nad zákonný rámec, v takových případech si mohou požádat o neplacené volno. Jaké jsou podmínky pro čerpání neplaceného volna?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.