Videorozhovor: Svěřenské fondy v praxi finančního poradce

štítek Právo čtení na 5 minut

foto: Alena Pechátová, poradci-sobe.cz

Svěřenské fondy jsou ve vyspělém světě běžným nástrojem ochrany majetku. První záznamy popisující fungování svěřenských fondů jsou staré přes 2000 let a vyplývají z římského práva. U nás jde o poměrně nový fenomén, který přinesl Nový občanský zákoník. Na otázky praktického využití svěřenských fondů odpovídají Ivan Machoň a Michaela Skálová ze společnosti IPC, která patří mezi nejvýznamnější zakladatele svěřenských fondů v České republice.

Audio rozhovoru ke stažení v MP3 (30 MB)

Řečníci

Michaela Skálová – Obchodní ředitelka akciové společnosti Invest & Property Consulting

Ivan Machoň – Obchodní manažer a lektor akciové společnosti Invest & Property Consulting

Diskusi moderuje Emil Brož, ředitel společnosti FINFOCUS.

Orientační přepis rozhovoru s časovou stopou

Co jsou to svěřenské fondy? (01:02)

IM: Podstatou je správa cizího majetku.

Jaké je jejich využití? (01:25)

IM: Nejvíce ke správě majetku. K převodu majetku mezi generacemi. K ochraně a užitku se svěřeneckých fondů.

Jsou určené spíše pro velké podnikatele nebo i pro běžné občany? (02:02)

MS: Svěřenecké fondy jsou zajímavé pro bonitní klientelu. Tito lidé mají naakumulovaný majetek, který se snaží ochránit pro další generaci. Aby se například nerozprodal. Už jsou ale i varianty pro méně bonitní klienty.

Co se dá do svěřenských fondů vyčlenit? (02:57)

MS: V podstatě kromě zvířat a lidí cokoli. Protože podle nového občanského zákoníku, zvíře již není věc 😊 Majetek, firmy, ochranné známky, know-how…

Jaké jsou motivy klientů k založení svěřenského fondu? (03:28)

IM: Nejzásadnější motiv je ochrana majetku.

Lze svěřenecké fondy nějak zneužít? (04:35)

IM: Nemohu tam například ukrýt svůj naakumulovaný majetek před exekutory nebo před manželkou.

MS: Svěřenské fondy fungují jako prevence, pře situacemi, které mohou nastat. Pokud nastaly nějaké finanční komplikace, svěřenské fondy nejsou řešením.

Používají se svěřenecké fondy k diverzifikaci portfolia? (05:53)

IM: Ano. Mohu si tak ochránit část majetku, pokud se mi například nebude dařit v podnikání.

Když to srovnám se zlatem, které není evidováno a mohu si ho schovat… Funguje to takto i se svěřenskými fondy? (06:26)

MS: Od 1.1.2018 svěřenské fondy evidovány jsou. Registrace svěřenských fondů se musí provést i zpětně. Je však ještě zajištěna anonymita zakladatele. Je vidět pouze název fondu a správce.

Takže stále zůstává ten benefit, že pokud svěřím majetek do svěřenského fondu, tak už nejsem jeho majitelem, ale jsem jeho beneficientemnebo mohu určit někoho jiného jako beneficienta? (07:53)

MS: Ano. To je asi nejrozšířenější důvod k založení svěřenského fondu. Můžete určit to, jakým způsobem bude s majetkem nakládáno.

Kolik již nalezneme svěřenských fondů založených v rejstříku? (08:45)

MS: Zapsaných se asi 30 fondů. Ale založeno je asi 600 fondů, které je potřeba doregistrovat.

Jaké máte vy zkušenosti se zakládáním svěřenských fondů? (09:27)

IM: Naše společnost založila 546 svěřenských fondů. Bavíme se o počtu fondů, nikoliv výše majetku.

foto: Alena Pechátová, poradci-sobe.cz

Kdo je Váš typický klient? (11:24)

IM: Klientem může být kdokoli. U nás typický klient neexistuje.

Na co by si měl klient dávat pozor? (12:35)

MS: Hlavně na to, že když dají majetek do svěřenského fondu, tak už není jejich. Klient dopředu určí, jak bude s majetkem nakládáno. Pravidla hry se určí na začátku, později to lze velmi složitě. V podstatě to je nemožné.

Co když si to klient předci jen rozmyslí? (13:35)

MS: Musí se i na toto myslet na začátku. Pokud to bude na začátku definováno v pravidlech, tak to lze.

Mají právnické osoby možnost také založit svěřenský fond? Jaká je jejich motivace? (14:00)

MS: napadá mě developerský projekt, kam se dopředu vyčlení majetek na konkrétní projekt. Pokud se splní účel, skončí se.

Jaká je odpovědnost správce vůči klientovi? (14:43)

MS: Plná. Stanovuje zákon.

Jaké jsou náklady spojené se založením takového fondu? (15:14)

MS: Rozdělila bych to na dvě fáze. Majetek se se musí ocenit. Hradí se tedy ocenění. Musí se udělat právní statut + notářská zápis ty se také hradí. Samotné založení je poměrně nákladné. Na druhou stranu naše společnost si z toho vzala část, u nás lze vyčlenit finanční prostředky a tam ty poplatky nejsou. Pokud chce vyčlenit celý majetek, tam už je to nákladná věc.

IM: Klient by si měl hlavně prověřit, jaké má společnost zkušenosti se svěřenskými fondy. My jsme vytvořili standardní produkty, u kterých nemáme poplatky žádné.

Dá se to využít nějakým způsobem pro daňovou optimalizaci? Jakým způsobem je fond daněn? (17:50)

MS: Svěřenský fond nemá právní subjektivitu, má daňovou subjektivitu, takže je mu přiděleno IČO, DIČ a je povinen vést účetnictví a řádně danit. Pokud fyzická osoba čerpá benefit ze svěřenského fondu, je to jeho příjem, který daní.

Jaké produkty nabízíte pro externí poradce? (18:50)

MS: Pro finanční poradce začíná být složitá doba vzhledem k měnící se legislativě. Musí si vybrat na jaký segment se bude specializovat. My nabízíme jiný úhel pohledu. Pokud poradce s námi bude spolupracovat, bude mít rozšířené portfolio, bude mít pro klienta něco navíc. Přitom nemusí řešit nějaké složité licence. Je potřeba pouze absolvovat vstupní školení a porozumět základním procesům. Pak už je to na nás.

Takže zprostředkovatelem může být kdokoliv s kým uzavřete smlouvu? (19:40)

MS: To bych úplně neřekla. Finanční poradce, který má klientelu, zkušenosti a chce dělat dlouhodobou práci. Nicméně nepodléháme žádné licenci, ani regulaci.

IM: My se snažíme poradce pečlivě vybírat. Procházejí u nás školením a chceme, aby se o problematiku zajímali více do hloubky. Projde certifikačním školením, na základě kterého získá pověření, že může nabízet svěřenské fondy.

Tato školení jsou bezplatná? (20:56)

MS+IM: Zatím ano

S kolika zprostředkovateli takto již spolupracujete? (21:05)

IM+MS: necelých 300.

Popíšete v krátkosti vaše produkty? (21:23)

IM: Svěřenský fond jednorázový je pro správu finančních prostředků od 100 000,- Kč, kdy nabízíme pravidelnou výplatu benefitu klientům. Pak je to svěřenský fond postupný, který nabízí kumulaci benefitů amožnost dospořovat do tohoto fondu. Toto je dlouhodobější záležitost. Simuluje to v podstatě spoření. Měsíčně může vyčleňovat majetek od 1000,- Kč. Nicméně i zde vyžadujeme, aby prvotní vstup byl v hodnotě minimálně 100 000,- Kč.

Jaké benefity plynou z těchto fondů? (23:05)

IM: Jedná se o navyšování majetku. My klientům navyšujeme pravidelně svěřenecké fondy o 9,2 % ročně. Částky do 100 000,- u dospořování o 6 % ročně.

Jak se vám daří takových výnosů dosahovat? (23:55)

MS: My vstupujme majetkově do různých firem, které generují zisk, takže tímto způsobem. Klient si pak může vybrat, jestli mu benefit bude vyplácen jednou měsíčně nebo ročně.

Jaká mohou být rizika (25:12)

MS: Díky tomu, že vstupujeme majetkově do firem různých odvětví, dokážeme generovat solidní zisk, abychom se mohli s klientem smluvně zavázat na těch 9 %.

IM: My nespekulujeme na kapitálových trzích. Věnujeme se pouze reálnému byznysu.

foto: Alena Pechátová, poradci-sobe.cz

Tiskové oddělení Dům financí

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí